Telefon + 381 22 315-134 | Trg Zorana Đinđića (Prizemlje Bele zgrade), 22300 Stara Pazova

02-12-2020

Stara Pazova

Izvor: upikfg.org

02-12-2020 Stara Pazova

Obeležen Međunarodni dan OSI

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se na današnji dan kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom i preduzele mere za njihovo uključivanje u sve aspekte društvenog života

Minor sample post image
Stara Pazova

Obeležen Međunarodni dan OSI

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se na današnji dan kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom i preduzele mere za njihovo uključivanje u sve aspekte društvenog života

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se na današnji dan kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom i preduzele mere za njihovo uključivanje u sve aspekte društvenog života. Od 1992. godine, od kada je proglašen od Ujedinjenih nacija, ovaj dan je prilika da se skrene pažnja svetske i domaće javnosti na jednu od najvećih marginalizovanih grupa. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije između 12% i 15% stanovništa ima neku vrstu invalidnosti a u Srbiji živi oko 800 hiljada osoba sa problemima invaliditeta.

Udruženje paraplegičara „Fruška gora - Srem“ sa sedištem u Staroj Pazovi, podržava napore Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije u realizaciji usvojene Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine. Cilj je poboljšanje sveukupnog društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće u društvu, uklanjanjem prepreka u oblasti pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja i obuke, socijalne zaštite, zdravstva i drugih oblasti.

Pored brojnih pomaka u ovoj oblasti, osobe sa invaliditetom u Srbiji i dalje ne uživaju dovoljno prava, koja bi im omogućila punu jednakost i uključenost u sve društvene tokove. Osobe sa invaliditetom, između ostalog, traže donošenje posebnog Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom i jasne protokole u slučajevima ugroženosti javnog zdravlja, posebno u kontekstu pandemije izazvane virusom COVID-19 i drugim vanrednim situacijama kako bi se osigurao pristup zdravstvenoj zaštiti.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, koja okuplja 15 Saveza osoba sa invaliditetom u čijoj mreži je više od 450 lokalnih udruženja, predlaže da sve republičke institucije, kao i sve lokalne samouprave u Srbiji, u sve svoje planove i politike uključe pitanja invalidnosti kao deo opšteg pristupa i sagledavanja invalidnosti kao pitanja ljudskih prava.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se na današnji dan kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom i preduzele mere za njihovo uključivanje u sve aspekte društvenog života. Od 1992. godine, od kada je proglašen od Ujedinjenih nacija, ovaj dan je prilika da se skrene pažnja svetske i domaće javnosti na jednu od najvećih marginalizovanih grupa. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije između 12% i 15% stanovništa ima neku vrstu invalidnosti a u Srbiji živi oko 800 hiljada osoba sa problemima invaliditeta.

Udruženje paraplegičara „Fruška gora - Srem“ sa sedištem u Staroj Pazovi, podržava napore Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije u realizaciji usvojene Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine. Cilj je poboljšanje sveukupnog društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće u društvu, uklanjanjem prepreka u oblasti pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja i obuke, socijalne zaštite, zdravstva i drugih oblasti.

Pored brojnih pomaka u ovoj oblasti, osobe sa invaliditetom u Srbiji i dalje ne uživaju dovoljno prava, koja bi im omogućila punu jednakost i uključenost u sve društvene tokove. Osobe sa invaliditetom, između ostalog, traže donošenje posebnog Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom i jasne protokole u slučajevima ugroženosti javnog zdravlja, posebno u kontekstu pandemije izazvane virusom COVID-19 i drugim vanrednim situacijama kako bi se osigurao pristup zdravstvenoj zaštiti.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, koja okuplja 15 Saveza osoba sa invaliditetom u čijoj mreži je više od 450 lokalnih udruženja, predlaže da sve republičke institucije, kao i sve lokalne samouprave u Srbiji, u sve svoje planove i politike uključe pitanja invalidnosti kao deo opšteg pristupa i sagledavanja invalidnosti kao pitanja ljudskih prava.

Oпштина Стара Пазова

Opština Stara Pazova

Obec Stará Pazova

Municipality of Stara Pazova

Poslednje vesti

Trenutno u Pazovi

STARA PAZOVA Vreme
Омогућава Google ПреводилацПреводилац

Originalni tekst